Alle artikelen

Wat is de Wmo? De Wet maatschappelijke ondersteuning uitgelegd

wmo
gemeente
Voor medewerkers
17-04-2023
5 min
article background

Veel mensen horen dat ze bij 'de Wmo' moeten zijn als er voor een naaste iets geregeld moet worden, zoals hulp bij het huishouden.

Wat is de Wmo? 

Wmo staat voor de Wet maatschappelijke ondersteuning. Officieel gaat het om de wet Wmo 2015, die gemeenten verplicht om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het algemeen maatschappelijke verkeer, bijvoorbeeld dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Om er gebruik van te maken moet je zelf een aanvraag doen bij de gemeente.

Ondersteuningsmogelijkheden binnen de Wmo

Je kan denken aan hulp bij:

  • Begeleiding en dagbesteding  Het lukt sommigen niet om zonder begeleiding tot een zinvolle invulling van de dag te komen. Vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning is er hulp om dit aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding voor ouderen bij het maken van maaltijden of dagbesteding waar iemand met dementie gezellige activiteiten kan doen. 

  • Huishoudelijke hulp, vervoer en hulpmiddelen  Lukt het niet meer om zelf het (volledige) huishouden te doen of is het vervoer lastig? Er is hulp beschikbaar vanuit de Wmo. Dat geldt ook voor hulpmiddelen in en om het huis, zoals aanpassingen om veilig in de badkamer te kunnen bewegen. 

  • Ondersteuning voor mantelzorgers  Loop je als mantelzorger op je tenen? Vanuit de Wmo is er hulp beschikbaar, om je tijdelijk te ontlasten. In veel gemeenten is bijvoorbeeld een mantelzorgsteunpunt beschikbaar. Je vindt daar een luisterend oor, kunt contact hebben met andere mantelzorgers en om advies vragen.  

  • Een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische problemen  Moet iemand naar een beschermde woonomgeving, bijvoorbeeld vanwege een psychische stoornis? Er is vanuit de gemeente hulp beschikbaar op basis van de Wmo.  

  • Opvang voor mensen die dakloos zijn of te maken hebben met huiselijk geweld  Raakt iemand dakloos of is er thuis sprake van huiselijk geweld? De gemeente kan helpen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.  

Wmo aanvragen: stappenplan 

Wil je hulp uit de Wmo aanvragen, bijvoorbeeld voor een ouder of voor iemand anders waarvoor je de hulp door de gemeente wilt inschakelen? Dit regel je via het Wmo-loket van de gemeente waarin je woont. Kijk op de website van je gemeente voor meer informatie daarover. 

Tip:
Gemeenten gebruiken voor dit loket of deze afdeling hun eigen benaming. Kun je het niet meteen vinden? Zoek naar ‘zorg’ of ‘ondersteuning’ op de website van de gemeente. 

Het stappenplan dat je zal volgen er zo uit: 

Stap 1: Melding maken voor hulp en ondersteuning

Je maakt bij het Wmo-loket melding van de wens tot hulp en/of ondersteuning. Dit kun je in de meeste gemeenten online of telefonisch doen. Je kunt melding maken voor de hulp aan iemand anders, bijvoorbeeld een ouder, kind of een goede vriend.  

Let op:
Er is geen lijst met voorzieningen waar je ‘recht’ op hebt: de gemeente moet meedenken over een oplossing voor jouw probleem, maar kan je verwijzen naar een algemene voorziening (dat is een voorziening die voor alle burgers beschikbaar is.) Het kan helpen om in de melding uitgebreid toe te lichten waarom je al aan een specifieke oplossing denkt. 

Stap 2: Gesprek met de gemeente

De gemeente onderzoekt de persoonlijke situatie en maakt binnen 6 weken een afspraak voor het ‘keukentafelgesprek’. Er wordt gekeken naar problemen en wat er nodig is om die op te lossen. Daarbij houdt de gemeente rekening met wat iemand zelf kan doen, en wat familie of naasten in eerste instantie zelf kunnen bijdragen.  

Tip:
Bel met onze Hulplijn (085 - 401 68 67) als je hulp nodig hebt om je op zo’n gesprek voor te bereiden.  

Stap 3: Voorstel door de gemeente

De gemeente stuurt je een verslag toe, met daarin een voorstel voor de te nemen stappen. Daarin lees je of er algemene voorzieningen worden aangeboden of dat het gaat om maatwerk. Ben je het eens met het voorstel? Dan kan de zorgvrager dit ondertekenen voor akkoord en terugsturen.  

Let op:
De gemeente heeft 14 dagen de tijd om te beslissen welke voorzieningen worden aangeboden, wanneer en in welke vorm dat gebeurt.  

Stap 4: PGB of hulp in natura

Je kunt in overleg met de gemeente vragen om hulp in natura of een PGB. Hulp in natura wordt aangeboden door een zorgverlener of instelling waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt. PGB staat voor het persoonsgebonden budget. Met dit budget kun je de benodigde zorg zelf inkopen. 

Eigen bijdrage: hoe werkt dat? 

Gemeenten mogen voor iedereen vanaf 18 jaar (en ook voor kinderen bij woningaanpassingen uit de Wmo) een eigen bijdrage berekenen voor de hulp op basis van de Wmo. Sinds 2020 gaat het standaard om €19 per maand. Sommige gemeenten berekenen een lagere bijdrage, bijvoorbeeld bij iemand met een minimuminkomen. 

Soms geldt voor bepaalde algemene voorzieningen een andere eigen bijdrage, zoals bijvoorbeeld bij vervoer op maat. Vraag dit na bij degene die de zorg levert, die kunnen er meer over vertellen. 

Let op:
De eigen bijdrage voor de Wmo betaal je aan het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Je hoeft je daarvoor niet zelf aan te melden, zij sturen hiervoor vanzelf een rekening. 

Bezwaar maken tegen een beslissing 

Ben je het niet eens met de beslissing die de gemeente nam? Je kunt bezwaar aantekenen als je vindt dat de gemeente de situatie bijvoorbeeld niet goed heeft onderzocht. Het is belangrijk om binnen 6 weken bezwaar te maken, door dat in een brief aan de gemeente te laten weten, soms kan het ook via een digitaal loket. Bezwaar maken per email kan niet. 

Tip:
De gemeente moet je de beslissing altijd op schriftelijk meedelen. Laat een Wmo-medewerker je mondeling weten dat iets niet wordt toegekend? Vraag om een schriftelijke bevestiging, dit heet dan een beschikking. Ook een negatief advies in een ondersteuningsverslag, of een aanbod dat je niet passend vindt, is niet altijd een beslissing. Vraag ook dan om een schriftelijke beschikking. 

De Rijksoverheid legt online uit hoe je precies bezwaar kunt maken, hoe de procedure zal zijn en hoe je zelfs in hoger beroep kunt gaan als je het niet eens bent met de uitspraak door een rechter.  

Let op:
De termijn van 6 weken is altijd bindend, hierna kun je geen bezwaar meer aantekenen. Geef altijd feitelijke redenen waarom je het niet eens bent met de beslissing, zoals een medisch advies dat niet is meegewogen in de beslissing.  

Hulp nodig bij het aanvragen van een Wmo voorziening?

We kunnen ons voorstellen dat je hulp kan gebruiken bij het vragen van ondersteuning via de gemeente. Je kan bellen met onze Zorggenoot Hulplijn, we denken dan graag met je mee. Wanneer je werkgever een contract met ons heeft gesloten, kunnen we zelfs meehelpen om de benodigde formulieren in te vullen. 

Ontdek wat Zorggenoot voor jou kan doen

Onze experts hebben jarenlange ervaring in de zorg en zijn er om jou te ondersteunen bij alle aspecten van mantelzorg. Of je nu vragen hebt over praktische zaken zoals huishoudelijke hulp en thuiszorg, of steun nodig hebt.

Neem contact op

Ook interessant

Bekijk alle artikelen
Hoe werkt respijtzorg via de Wmo?
respijtzorg
20 april 2023
4 min
Indicatie aanvragen: hoe werkt dat eigenlijk?
indicatie
18 april 2023
6 min
Bekijk alle artikelen