Alle artikelen

Mantelzorg en je team

werk en mantelzorg
werkgever
collega
team
Voor werkgevers
30-06-2023
3 min
article background

Landelijke cijfers laten zien, dat 1 op de 4 medewerkers in organisaties de zorg voor een naaste heeft. Grote kans dus, dat dit ook in jouw team zo is. Veel leidinggevenden besteden hier echter geen aandacht aan of pakken het alleen op wanneer de belasting voor een medewerker zo groot is geworden dat deze is uitgevallen door ziekte.

Onderzoek laat zien dat 44% van de mantelzorgers de situatie niet met de leidinggevende bespreekt. Slechts 22% procent bespreekt het niet met de collega’s.

Collega’s zijn vaak op de hoogte

Natuurlijk speelt een mantelzorg situatie meestal in de privé sfeer. Veel mantelzorgers vinden dat ook prima. Toch kan het helpen wanneer je als leidinggevende de situatie kent, zodat je makkelijker kan helpen als dat aan de orde is.

Mantelzorgers kunnen een drempel ervaren om hulp te vragen. Terwijl er toch vaak simpele aanpassingen mogelijk zijn in werkverdeling of in een rooster, waardoor iemand snel geholpen kan worden. Daarom is het goed wanneer een gesprek op gang kan komen.

Snij het onderwerp aan in een teamoverleg

Door in een teamoverleg mantelzorg op de agenda te zetten, kun je op een laagdrempelige manier het onderwerp bij je team op de kaart zetten. Je kunt hiervoor een van de workshop video’s gebruiken.

Praten via stellingen

Een andere manier is om een aantal prikkelende stellingen te bespreken.

Voorbeelden van stellingen, met mogelijke argumenten:

Je kiest er zelf voor voor je naaste te zorgen, dus moet je ook nu niet klagen!

Mantelzorg overkomt je, je zorgt natuurlijk voor je ouders, kind, partner of goede vriend. Vaak beland je daardoor ongemerkt in een situatie die steeds complexer wordt;

Het is soms moeilijk om om hulp te vragen, niet alle hulp is even planbaar en je wil een ander ook niet altijd belasten;

Er is een verschil tussen vrijwilligerswerk en mantelzorg, voor vrijwilligerswerk kies je vaak bewuster en daar is vaak een hele organisatie bij betrokken, waardoor je ook makkelijker (tijdelijk) je taak kan neerleggen

Mantelzorg is een privé aangelegenheid, daar heeft het werk niets mee te maken

Mantelzorg heeft veel effect op het werk: door overbelasting kun je ziek uitvallen, maar leidt ook tot afleiding, bijvoorbeeld door te moeten bellen met instanties tijdens werktijd. Veel mantelzorgers vertellen dat de zorg voor hun naaste ze altijd bezig houdt: dit leidt ertoe dat ze soms snel afgeleid of afwezig lijken.

Mantelzorg is altijd een probleem

Veel mantelzorgers beschouwen het zorgen voor een naaste als iets heel moois. Vaak zal de band met je naaste intensiever worden en is er gelegenheid om elkaar (nog) beter te leren kennen. Daarnaast is het ook waar dat veel mantelzorgers veel energie verliezen door het zoeken naar de beste weg om zorg te regelen en verdwalen in alle mogelijkheden die er zijn.

Delen ervaringen

Zorg voor een veiliger sfeer in het overleg, zodat medewerkers makkelijker hun ervaringen durven te delen. Het helpt als meerdere medewerkers hun ervaring met mantelzorg delen.

Wanneer je onthoudt dat veel mantelzorgers zichzelf niet als zodanig zien, is het logisch dat niet iedereen direct aanslaat op de term ‘mantelzorg’. Toch zullen er veel medewerkers herkennen dat zij zorgen hebben over ouder wordende ouders en soms voor hen taken overnemen. Ook zij verlenen mantelzorg.

Open deur

Het is belangrijk te benoemen dat er altijd mogelijkheden zijn om hulp te vragen voor mensen die zich in een mantelzorg situatie bevinden. Dit hoeft niet altijd bij jou als leidinggevende te zijn. Via de Zorggenoot Hulplijn kunnen medewerkers door ervaren mantelzorgmakelaars worden geholpen overzicht te krijgen in hun situatie. Zij helpen ook door regeltaken uit handen te nemen en door informatie te geven over instanties die kunnen helpen in hun specifieke situatie. De Hulplijn is dagelijks bereikbaar tussen 9 en 5, op dinsdagen en donderdagen zelfs tot 7 uur ’s avonds!

Bel met de Hulplijn

De Hulplijn kan helpen bij vragen over mantelzorg. We helpen je praktisch en helpen je overzicht te krijgen.

Bel ons op 085 - 401 68 67 of mail via hulplijn@zorggenoot.nl of vul het formulier op de website in.

Neem contact op

Ook interessant

Bekijk alle artikelen
Gesprek met de medewerker
werkgever
30 juni 2023
4 min
Bekijk alle artikelen