Alle artikelen

Indicatie aanvragen: hoe werkt dat eigenlijk?

indicatie
aanvragen
wmo
wlz
zvw
wijkverpleging
gemeente
ciz
Voor medewerkers
18-04-2023
6 min
article background

Indicatie aanvragen voor de WMO, ZVW en WLZ: hoe werkt dat?

Duizelt het je al bij de afkortingen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg? Dat begrijpen we. Toch zal je er een indicatie voor moeten aanvragen om de zorg geregeld te krijgen. De indicatie bepaalt hoeveel zorg jouw partner, ouder of een andere naaste krijgt. Wij leggen je graag uit hoe dat werkt.

Hoe je de indicatie aanvraagt en welke regels er precies gelden verschilt voor de Wmo, Zvw en Wlz. We zetten het voor je op een rij, als handig stappenplan dat je erbij kunt houden.

Indicatie aanvragen voor de Wmo

De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt hulp en ondersteuning om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen en deel te blijven nemen aan de maatschappij. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet.

Je vraagt een indicatie voor de Wmo aan als het gaat om maatwerkvoorzieningen voor zorg, de ondersteuning is niet bedoeld voor medische hulp. Vraag ondersteuning aan voor bijvoorbeeld vervoer, een rolstoel, dagbesteding of ondersteuning voor jou als mantelzorger.

Je vraagt de hulp aan bij de gemeente. Hoe dat precies werkt verschilt per gemeente. Vaak geldt het volgende:

Meld je bij het meldpunt Wmo in jouw gemeente, op onze site kun je vinden hoe je deze kan bereiken.

De gemeente onderzoekt jouw situatie (het gaat minimaal om het ‘keukentafelgesprek’ en soms om meer onderzoek)

De gemeente stelt een verslag op en kent na jouw akkoord de indicatie toe, voor een algemene voorziening en/of een maatwerkvoorziening Heeft de gemeente voor een maatwerkvoorziening geen passende voorziening? Dan ontvang je eventueel een PGB.

Let op:
Wil je bezwaar maken tegen een afgewezen indicatie? Dat kan zodra je de afwijzing op papier ontvangt.

Tip: merk je dat dit niet zo soepel gaat als je zou willen of denkt de gemeente niet mee? Vraag hulp aan via onze Zorggenoot Hulplijn.

Indicatie aanvragen voor de Zvw

Zvw staat voor de Zorgverzekeringswet, dus voor de verplichte zorgverzekering die we in Nederland allemaal hebben.

Je ontvangt vanuit de Zorgverzekeringswet vergoeding voor medische hulpmiddelen en ‘hulp aan je lichaam’, zoals bij het wassen en aankleden. Een thuiszorgorganisatie verleent de zorg.

Thuiszorg vraag je aan via de huisarts of het ziekenhuis. Neem je rechtstreeks contact op met een thuiszorgorganisatie? Zij vragen vaak om een verwijzing van de huisarts of vanuit het ziekenhuis.

Een wijkverpleegkundige komt thuis langs bij degene voor wie je de zorg wilt aanvragen. Jullie bespreken welke zorg er nodig is. Je mag daar als mantelzorger bij zijn, dus vul informatie aan waar dat nodig is. Op basis van dit bezoek en de medische informatie geeft de wijkverpleegkundige een indicatie af.

Tip:
Kies een thuiszorgorganisatie die een contract heeft met de zorgverzekering van degene voor wie je de zorg aanvraagt. Vraag dit na bij de thuiszorgorganisatie, omdat degene voor wie je de zorg aanvraagt anders een deel van de kosten zelf moet betalen.

Houd er rekening mee dat een wijkverpleegkundige voor de afspraak een verzoek zal doen om medische informatie. Het gaat bijvoorbeeld om een lijst met medicatie van de apotheek, een episodelijst (opsomming van relevante gezondheidsproblemen) van de huisarts en andere relevante medische informatie, zoals behandelingen door een specialist. Verzamel de gevraagde gegevens, zodat alles beschikbaar is tijdens het gesprek.

Indicatie aanvragen voor de Wlz

De Wet langdurige zorg is er voor langdurige intensieve zorg, in situaties waarin er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstige gezondheidsrisico’s te voorkomen. Meestal is er al sprake van veel zorg via de zorgverzekering en de gemeente. De Wlz-indicatie is nodig om iemand op te laten nemen in een verpleeghuis of voor intensieve thuiszorg.

Je vraagt een indicatie voor de Wlz aan bij het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Overleg hierover met de wijkverpleegkundige of een casemanager voor dementie, vaak kunnen zij helpen bij het indienen van de aanvraag. Daarnaast is het verstandig om de huisarts te raadplegen. Zonder medische onderbouwing wordt een aanvraag bijna altijd afgewezen. Hoewel het mogelijk is via de site van het CIZ de aanvraag in te dienen, komt er veel bij kijken, dus hiermee helpen we je graag bij de Zorggenoot Hulplijn (085 - 401 68 67).

Het is belangrijk om de aanvraag goed te onderbouwen, bijvoorbeeld met alle medisch relevante informatie. Zorg in ieder geval voor een brief van de huisarts of een wijkverpleegkundige die beschrijft waarom de indicatie voor de Wlz nodig is. Beschrijf daarnaast een typische dag voor degene die de zorg nodig heeft. Leg uit welke zorgmomenten er zijn en wat er gebeurt als die zorg niet wordt geboden. Geef duidelijk aan wat er wel en niet kan, vooral op de ‘slechtste’ dagen. Beschrijf het realistisch, dus probeer niet te positief te zijn als dat niet de situatie is.

In de meeste gevallen wordt door een medewerker van het CIZ een huisbezoek afgelegd om de situatie ter plaatse te beoordelen. Hierbij mag je als mantelzorger aanwezig zijn.

Let op:
Voor de WLZ geldt een eigen bijdrage, gebaseerd op het inkomen en het vermogen van degene die zorg ontvangt (en een eventuele partner).

Als de indicatie wordt afgegeven stem je met de thuiszorgorganisatie af hoe de zorg het best kan worden vormgegeven. Je kan ook kiezen om het in een PGB vorm te verzilveren, dan moet je zelf de zorgaanbieders contracteren. Dit geeft wel meer administratieve rompslomp. Daarover denken we ook bij de Zorggenoot Hulplijn graag met je mee.

Zorggenoot helpt

We begrijpen dat het veel informatie is. Dus weet je ondanks de uitleg nog steeds niet precies waar je moet zijn of wat je moet doen om een indicatie aan te vragen? Zorggenoot helpt.

Stel ons je vragen. Bel met de Zorggenoot Hulplijn (085 - 401 68 67). Dan zoeken we samen met jou uit hoe we je het best kunnen helpen.

Ontdek wat Zorggenoot voor jou kan doen

Onze experts hebben jarenlange ervaring in de zorg en zijn er om jou te ondersteunen bij alle aspecten van mantelzorg. Of je nu vragen hebt over praktische zaken zoals huishoudelijke hulp en thuiszorg, of steun nodig hebt.

Neem contact op