Alle artikelen

Hoe werkt vertegenwoordiging?

juridisch
vertegenwoordiging
mantelzorger
juridisch
Voor medewerkers
30-06-2023
4 min
article background

Wanneer je veel administratie voor je ouders moet regelen, kan je soms tegen problemen aanlopen, omdat je niet over de juiste machtigingen beschikt. In dit artikel helpen we je daar verder mee op weg.

Zorgverzekering

De zorgverzekering zal niet accepteren dat jij namens een (meerderjarige) naaste belt. Zij willen altijd graag de verzekerde zelf aan de telefoon hebben, die dan toestemming geeft om het gesprek verder via jou te laten verlopen.

Wanneer je niet altijd bij je naaste bent wanneer je iets via de verzekering wil navragen of regelen, kun je ook een schriftelijke machtiging van je naaste voor jou invullen. Dat moet altijd op de formulieren die jouw verzekering daarvoor heeft. Zoek daarvoor naar machtiging of naastenverstrekking op de site van de verzekering van je naaste.

Bankzaken

De meeste banken hebben regelingen voor het afgeven van een machtiging voor het afhandelen van bankzaken. Op de site van de bank kun je daarover meer informatie vinden. Meestal zitten hier beperkingen aan, zodat de rechten van de rekeninghouder gewaakt worden.

Bij het regelen van bankzaken voor een ander, is het belangrijk hier altijd openheid over te bewaren binnen de familie. Dat kan bijvoorbeeld door een familielid periodiek te laten zien welke handelingen zijn verricht en waarom. Dit kan helpen om misverstanden binnen de familie te voorkomen.

Levenstestament

Bij de notaris kan je een levenstestament laten opstellen. Hierin leg je vast wat je wensen zijn op financieel, persoonlijk en medisch gebied. Je kan hierin laten vastleggen wie namens jou bepaalde handelingen mag doen en/of beslissingen mag nemen. Bovendien kan je vastleggen volgens welke regels dat dan moet gebeuren. Zo kan iemand regie houden, ook al kan hij dat zelf niet meer.

Omdat het levenstestament veel zaken regelt is het verstandig daarop voor te bereiden, bijvoorbeeld door deze checklist: Checklist levenstestament (notaris.nl) door te nemen.

Een levenstestament heeft niet overal een absolute werking, maar de meeste instanties houden er rekening mee wanneer er zaken in een levenstestament zijn vastgelegd.

Wettelijke vertegenwoordiging

Wanneer iemand niet meer zelf kan beslissen wat goed voor hem is, kan hij wilsonbekwaam worden verklaard. Daarnaast kan iemand ook handelingsonbekwaam zijn. Dat bekent dat ze niet meer in staat is om rechtshandelingen te verrichten, zoals dingen kopen, een lening afsluiten of trouwen (of scheiden). Onbekwaam wordt je niet zomaar verklaard, daar moet een rechter over beslissen. Dit kan bijvoorbeeld bij dementie of psychische problematiek.

Wanneer iemand niet meer zelf kan beslissen, moet iemand anders dat voor hem doen. Dit kan gelden voor alle beslissingen, maar ook voor alleen financiële beslissingen of alleen voor gezondheidsbeslissingen. In het eerste geval wordt een bewindvoerder aangesteld, in het tweede een mentor. Wanneer alle beslissingen door een ander moeten worden genomen, wordt een curator aangesteld.

Er wordt altijd zoveel mogelijk door de vertegenwoordiger beslist volgens de wensen van degene om wie het gaat. Zie op deze site meer informatie hierover: GoedVertegenwoordigd.

Wanneer je vragen hebt over deze zaken, kun je natuurlijk altijd bellen met (085 – 401 6867) of mailen aan onze Hulplijn. Onze mantelzorgmakelaars weten hier meer over en kunnen met je meedenken.

Bel met de Hulplijn

De Hulplijn kan helpen bij vragen over mantelzorg. We helpen je praktisch en helpen je overzicht te krijgen.

Bel ons op 085 - 401 68 67 of mail via hulplijn@zorggenoot.nl of vul het formulier op de website in.

Neem contact op