Alle artikelen

Hoe vind je de mantelzorgers in jouw organisatie!

werk en mantelzorg
herken de mantelzorger
Voor werkgevers
20-04-2023
5 min
article background

Zo’n 25% van alle medewerkers combineert werk met mantelzorg. En toch valt het niet mee om ze aan te wijzen, zelfs niet binnen een team of afdeling waar je iedere dag mee samenwerkt.  

Maar liefst 1 op de 3-van die mantelzorgers werkt 36 uur per week of meer en combineert dat met 8 uur mantelzorg. Het vraagt veel van medewerkers, die hun zorg-inzet toch liever niet aan de grote klok hangen. Hoe komt dat? En belangrijker nog, wat kun je vanuit HR of binnen de organisatie doen om er wél met ze over te spreken? Maar liefst 18% van het verzuim wordt veroorzaakt door mantelzorg, terwijl een goed gesprek vaak al aanknopingspunten biedt om tot oplossingen te komen.   

 Herken de mantelzorger in een medewerker

Hoe kom je erachter wie er zorgt voor naasten, als mantelzorger of door ‘gewoon een paar uur in de week’ mee te helpen. Veel mantelzorgers zullen zichzelf niet snel zo noemen. Dat maakt het extra lastig om ze te herkennen en erover met ze in gesprek te gaan. Om mantelzorgers makkelijker te herkennen kun je letten op minder opvallende signalen, die verraden dat ze mogelijk zorgen voor iemand in hun directe omgeving.

4 tips: herken de mantelzorgers

 • Privé bellen in de pauze  Lijkt iemand de pauze te gebruiken om wat zorgtaken te regelen, aanvragen in orde te maken of belangrijke privésituaties te bespreken? Mantelzorgers gunnen zich vaak niet de luxe om tijdens de lunch echt even rust te nemen.  

 • Weinig vakantiedagen  Mantelzorgers zullen veelal vakantiedagen ‘snipperen’. Ze nemen de beschikbare dagen meteen op, om zorg te kunnen bieden zodra dat nodig is. 

 • Niet mee met activiteiten  Spreken jullie af om een borrel te gaan doen of komen medewerkers buiten kantoortijd bij elkaar? Mantelzorgers en anderen die zorgen voor naasten zullen aangeven niet te kunnen of gaan na het werk meteen naar huis.  

 • Uitzoeken onder werktijd  Merk je dat een medewerker bezig is met andere taken dan het werk? Mantelzorgers proberen tussendoor privé te bellen of zoeken onder werktijd online naar oplossingen voor waar ze mee te maken hebben. 

Onzekerheden van zorgers op de werkvloer

Dat mantelzorgers terughoudend zijn om op het werk over de zorg voor een naaste te praten heeft te maken met een aantal redenen: 

 • Carrièremogelijkheden  Sommige mantelzorgers maken zich zorgen over hun carrièremogelijkheden, als ze aangeven hoeveel ze zorgen of hoe ze daar met hun werkgever over in gesprek willen. 

 • Ontsnappen  Werk kan gelden als een fijne ontsnappingsmogelijkheid, met name als iemand veel zorg biedt en zoekt naar een manier om dat af en toe even los te kunnen laten. 

 • Balans  Zowel mantelzorgers als anderen die zorg bieden hebben soms moeite om hun werk en privé te combineren. Ze hebben echter niet het idee dat een werkgever daarbij kan helpen. 

Bovendien blijkt dat veel medewerkers die zorg verlenen zich niet als mantelzorger zien. Het is voor hen niet meer dan logisch en de normaalste zaak van de wereld. Ze verwachten er daarom geen hulp bij.  

Verbeter je werkgeverschap naar mantelzorgers 

Door in ieder geval de drempel te verlagen heb je binnen de organisatie de mogelijkheid om het beter bespreekbaar te maken. Dat kan best lastig zijn.

Met deze 5 tips helpen je graag op weg: 

 1. Geen mantelzorger  Het klinkt misschien vreemd, maar het is een goed idee om mantelzorgers niet met die titel aan te spreken. Spreek liever over de praktische taken die ze uitvoeren en de zorg die ze bieden.  

 2. Verhaal doen  Veel medewerkers ervaren een drempel om het erover te hebben. Maak het bespreekbaar door die drempel te verlagen. Wijs bijvoorbeeld op anderen die persoonlijke situaties delen, zonder in (te veel) detail te hoeven treden.  

 3. Mantelzorgers onderling  Sommige mantelzorgers vinden het prettig om met andere mantelzorgers te kunnen spreken. Wek vertrouwen door ze in gesprek te brengen met anderen die begrijpen wat ze meemaken.  

 4. Hulp bij overzicht  Veel mantelzorgers voeren de zorgtaken met veel liefde uit, maar hebben moeite om het overzicht te bewaren. Wat is er mogelijk, welke hulp is er beschikbaar en waar moeten ze die vinden? Wijs ze de weg naar onze Zorggenoot Hulplijn, waar we meedenken en actief helpen zaken te regelen. 

 5. Helpen met aanvragen   Er is hulp beschikbaar via de Zorggenoot Hulplijn, bijvoorbeeld om aanvragen voor ondersteuning te doen bij de gemeente. Wijs op die hulp en voorkom daarmee dat mantelzorgers er tijdens werktijd of meteen daarna mee aan de slag moeten.  

Ontzorg je zorgende medewerkers 

Steeds meer organisaties ontdekken dat hun medewerkers zorg verlenen. Bovendien lukt het ze om ze daarbij te ondersteunen of er in ieder geval over in gesprek te gaan. Er zijn allerlei initiatieven gestart om vanuit HR makkelijker met medewerkers te spreken over mantelzorg of de hulp en zorg die ze bieden aan een naaste. 

Uit de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat het bij elkaar brengen van kleine groepjes (mantel)zorgers helpt om ze hun ervaringen uit te laten wisselen. Zo’n ‘twee handen vol’ aan deelnemers lijkt de ideale manier om de drempel laag genoeg te houden en toch voldoende verschillende ervaringen te verzamelen.  

In gesprek over mantelzorg 

Benieuwd naar de mogelijkheden om jouw organisatie (mantel)zorg vriendelijk te maken? Ontdek wat jij kunt doen, tijdens een gesprek met ons, zodat we je kunnen uitleggen wat er mogelijk is en wat andere bedrijven al voor hun medewerkers doen. Boek een demo op de website of bel onze Hulplijn op 085 401 68 67. 

Neem contact op