Alle artikelen

Financieel – Kan ik mijn zorgkosten aftrekken bij de belastingdienst?

financieel
mantelzorger
Voor medewerkers
28-06-2023
3 min
article background

Zorgen voor een naaste kan extra kosten met zich meebrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan autokosten voor ritten naar de dokter of het doen van de was voor iemand die in het verpleeghuis woont.

In dit artikel gaan we in op de mogelijkheden om zorgkosten af te trekken bij je belastingaangifte.

Niet alle kosten die je maakt voor een naaste kunnen worden vergoed of gedeclareerd. Het is normaal om hierover met je naaste zelf afspraken te maken. Wanneer je bijvoorbeeld kookt voor je naaste, kun je vragen de boodschappen die je hebt gedaan te vergoeden.

Wanneer je kosten maakt is het verstandig om bonnetjes van gemaakte kosten te bewaren. Ook wanneer je gemaakte kosten met degene voor wie je zorgt verrekent kan het overzichtelijk zijn hier een bon voor te overhandigen, om misverstanden binnen de familie te voorkomen.

H2 Welke kosten kan ik declareren?

Op de site van de belastingdienst vind je een overzicht van wat je wel en niet mag aftrekken:

Overzicht aftrekbare zorgkosten 2021 tot en met 2023 (belastingdienst.nl)

Het gaat om kosten die je niet op een andere manier, bijvoorbeeld via de gemeente of de zorgverzekering krijgt vergoed. Kosten die vallen onder het eigen risico van je zorgverzekering tellen niet mee.

Zorg dat je van alle kosten een rekening of bon bewaard, zo kun je het bij de aangifte snel terugvinden. Je moet deze rekeningen en bonnen ook bewaren omdat de belastingdienst het kan opvragen als bewijs.

H2 Van wie mag ik kosten aftrekken?

Van jezelf en je fiscale partner;

Je kinderen die jonger zijn dan 27 jaar, als zij niet in staat zijn de kosten zelf te betalen

Je mag ook zorgkosten aftrekken die je hebt betaald voor de volgende personen, als zij niet in staat waren om deze zelf te betalen, het gaat dan om:

personen van 27 jaar of ouder met een ernstige handicap met wie je in gezinsverband woont(zie hieronder 1)

ouders, broers of zussen die bij u in huis wonen en afhankelijk zijn van uw zorg (zie hieronder 2)

Let op:

1: Er is sprake van een ernstige handicap als iemand aanspraak kan maken op opname in een Wlz-instelling (Wlz: Wet langdurige zorg).

2: Personen zijn afhankelijk van uw zorg als zij normaal gesproken beroepsmatige hulp nodig hebben of verzorging in een verzorgingshuis of verpleeghuis.

H2 Drempel voor aftrekbaarheid

Op de site van de belastingdienst lees je dat er een drempel geldt. Dat betekent dat je pas vanaf een bepaald bedrag de kosten mag aftrekken. Wanneer je je aangifte digitaal invult wordt het automatisch berekend.

H2 Wat krijg ik dan terug?

Doordat je het bedrag aftrekt van je inkomen, hoef je daarover minder belasting te betalen. Hoe veel dat scheelt hangt af de rest van je aangifte. Op deze site lees je meer over hoe dat werkt: Belastingen en aftrekposten - Nibud

Tip:

Als je het lastig vindt, zijn er veel instanties die je bij de aangifte kunnen helpen: je kan de belastingdienst zelf bellen, telefoonnummer 0800 – 0543 (zie op de website hoelang de verwachte wachttijd is: Belastingdienst bellen).

Ook zijn er lokaal vaak mogelijkheden om hulp te krijgen bij het doen van de aangifte, bijvoorbeeld bij de bibliotheek of via een wijkteam. Bij de Hulplijn van Zorggenoot kunnen we je hier verder mee op weg helpen. Bel ons via 085 401 6867 of mail op hulplijn@zorggenoot.nl.

Bel met de Hulplijn

De Hulplijn kan helpen bij vragen over mantelzorg. We helpen je praktisch en helpen je overzicht te krijgen.

Bel ons op 085 - 401 68 67 of mail via hulplijn@zorggenoot.nl of vul het formulier op de website in.

Neem contact op